August 28, 2017

Podpeth #41 - Steddfod 2017

Shwmae!

Podpeth - Steddfod Sbeshal! Wel, dim o Bodeds, ond wedi ei recordio yng Nghaernarfon wythnosau wedyn. Mae Elin yn dysgu'r hogiau am do bach, mae Iwan yn nôl gyda Odpeth (Hebog a Neidr yn Ennyn Gwŷdd), a chawn glywed cân arbennig Hywel i Tommo o'r Eisteddfod, a pherfformiad stand-up Iwan yn noson Cabarela!

Hefyd, mae Dad yn nôl gyda SyniaDad newydd - "Procar Poeth".

More episodes

Load more