October 4, 2017

BONWS - Mathonwy Llwyd

00:0000:00

Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Mathonwy Llwyd (Y Reu).  Mae o'n trafod gitars, Y Reu, yr SRG, bod yn athro, ac hefyd yn ateb eich cwestiynau Twitter.  Dilynwch Y Reu ar Twitter @y_reu, hoffwch ar Facebook @yreumusic - neu gwrandewch ar SoundCloud - https://soundcloud.com/y-reu

September 13, 2017

BONWS - Hywel Williams

00:0000:00

Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Hywel Williams, gwleidydd Plaid Cymru ac Aelod Seneddol dros Arfon.  

Mae Hywel yn ateb eich cwestiynau Twitter ac yn trafod Jeremy Corbyn, Jacob Rees-Mogg, Brexit, Boris Johnson a choginio!

Dilynwch Hywel ar Twitter - @HywelPlaidCymru.

July 3, 2017

BONWS - Elan Grug Muse

00:0000:00

Mae Grug Muse yn siarad orthography, teganau reslo a gwleidyddiaeth mewn BONWS Podpeth arbennig.  Dilynwch Grug ar Twitter (@Elan_Grug) - cyfrol newydd (Ar Ddisberod) allan rwan yn y siop(au).

May 31, 2017

BONWS - Elidyr Glyn

00:0000:00

Mae Elidyr Glyn (Bwncath, enillydd 1af Tlws Alun "Sbardun" Huws) yn siarad gwleidyddiaeth, cerddoriaeth, Heno a Rownd a Rownd mewn BONWS Podpeth arbennig.  Dilynwch Bwncath ar Twitter (@bwncathband).

May 24, 2017

BONWS - Elidir Jones

00:0000:00

Bass, beics, boardgames a Büber (?!) - Elidir Jones (Fideo Wyth, Plant Duw, Y Porthwll, a mwy!) ydi ein gwestai arbennig wythnos yma!  Dilynwch Elidir ar Trydar (@ElliotSquash).

May 17, 2017

BONWS - Lisa Angharad

00:0000:00

Wythnos yma, mae'r hyfryd Lisa Angharad yn siarad taboobs, telly a terrorists gydag Iwan, Hywel ag Elin.

Gigs gwaethaf, gwers canu, prudish Mexicans, economics, sex-ed Sweden a llwyth mwy yn cael ei drafod. Mae gan Lisa flog (taboob.co), ac mae hi'n gweithio ar nofel, podcast, ffilm, a Monothigh (the Musical).

00:0000:00

Ei'n gwestai wythnos yma ydi'r bardd Iestyn Tyne!  Mae cyfrol newydd Iestyn - "Addunedau" ar gael rwan, a mae rhifyn gyntaf Y Stamp ar gael rwan hefyd - https://ystamp.cymru/2017/03/25/rhifyn-y-stamp-1/

00:0000:00

"Reu", "actio", "Duw", Bryn Fôn, syrpreisys a sleepwalking!  Mae'r actor a chanwr Iwan Fôn yn ymuno efo Iwan, Hywel ac Elin i drafod hyn a llawer mwy.  Dilynwch Iwan ar Twitter (@IwanFon1) am y diweddaraf.

00:0000:00

Be ddigwyddodd yn 1898 yn Cuba wnaeth ddechrau cyfres o ddigwyddiadau wnaeth arwain at yr ymosodiadau terfysg ar America ar yr 11eg o Fedi, 2001?  Mae Vernon Pitts yn "Truther", ac yn ymuno a'i neiaint Iwan a Hywel i dynnu llun fap y byd, egluro'r conspirasi 9/11 o ddechrau i'r diwedd, ac yn datgelu pwy yn union ydi'r "right-wing fascist oligarchs" sydd yn rhedeg y byd mewn podlediad annisgwyl ac annaearol.

vern_map.jpg

00:0000:00

Cyn fflio i Batagonia, mi wnaeth Elan Mererid Rhys siarad efo Iwan a Hywel am Bendith, byw yn Amsterdam, Cân i Gymru, a rock stars yr elusen Gisda.  Mae Iwan yn deud pethau tydi o ddim i fod i ddeud, felly anwybyddwch ei eiriau os gwelwch yn dda!  Dilynwch Elan ar Twitter - @elanmererid.

February 15, 2017

BONWS Podpeth - Elis Dafydd

00:0000:00

Y bardd Elis Dafydd yw ein gwestai arbennig wythnos yma!  Dewch i wrando am awr arbennig lle mae Elis yn siarad am porn, Helyntion Jos Y Ficar ac actio fel pry cop, cyn i Iwan anghofio bod o ddim yn cael siarad am Cân i Gymru (wps!).  Dilynwch Elis ar Twitter - @elisdafydd.

January 25, 2017

BONWS Podpeth - Ifor ap Glyn

00:0000:00

Mae ein gwestai arbennig wythnos yma yn Fardd Cenedlaethol Cymru, cyflwynydd Sêr ar HTV Cymru, prif leisydd Treiglad Pherffaith, ac mae o'n cefnogi Spurs.  Dewch i wrando ar gyfweliad BONWS lle mae Ifor ap Glyn yn egluro i'r hogia' pethau fel Brexit, Bar Mitzvahs a'r Gynghanedd.  Dilynwch Ifor ar Twitter - @iforapglyn

Ymddiheuriadau i:

Asiant Ifor ap Glyn
Arfon Wyn
Donald Trump
Shân Cothi
Cliff Richard
Pobl Cwm-Y-Glo
Pobl Llambed
a Tommo

00:0000:00

Mae Miriam Elin Jones yn flogwraig a myfyriwr PhD sydd yn astudio Ffuglen Wyddonol yn y Gymraeg.  Mae hi hefyd yn 5'4", ac yn un o sylfaenwyr Y Stamp, cylchgrawn llenyddol newydd.  Mae Miriam yn rhagweld y dyfodol, trafod cerddoriaeth a ffasiwn, ac yn dysgu'r hogia am hen fenyw fach Cydweli.

December 21, 2016

BONWS Podpeth - Mari Lovgreen

00:0000:00

Mae'r hogiau yn gwario awr yn wely Mari Lovgreen efo ei ffrind gorau Ffion, ac yn trafod enwau babis, Awst-25wyr a llyfr newydd Mari (allan Medi 2017).  Gwyliwch gyfweliad Mari a Gareth Yr Orangutan ar Facebook Y Lle dros y Nadolig.

December 14, 2016

BONWS Podpeth - Sarah Breese

00:0000:00

Mae'r digrifwr Sarah Breese yn dysgu'r hogia am gomedi, shower thoughts, be bynnag 'di "ball squeezing", a sut i ennill BAFTA. Mi fydd Sarah ar Gwerthu Allan wythnos yma; 21:30 nos Wener ar S4C.

December 7, 2016

BONWS Podpeth - Geraint Iwan

00:0000:00

Mae cyflwynydd Radio Cymru Geraint Iwan yn egluro ysbrydion, reality TV, pobl yn byw yn yr haul, Brexit a ffilms M. Night Shyamalan mewn awren o sgwrs efo'r hogia!  Mae Geraint ar Radio Cymru bob Nos Wener rhwng 7 a 10.

November 30, 2016

BONWS Podpeth - Rhys Gwynfor

00:0000:00

Mae enillydd Cân I Gymru 2013, Rhys Gwynfor, yn dweud wrth Iwan a Hywel am Cân i Gymru, mobile butchers, a Johnny Crystal (??).  Cynnyrch newydd gan crooner mwyaf cŵl Cymru yn fuan ar ei Soundcloud.

November 23, 2016

BONWS Podpeth - Nici Beech

00:0000:00

Mae'r hwylusydd diwylliant Nici Beech yn siarad efo Iwan a Hywel am deledu, cadw cwningod i fwyta, gigs a gwyliau, a'r llyfr newydd, Cegin.

00:0000:00

Mae'r artist Llŷr Alun Jones, a.k.a. Piŵb, wedi troi hen siop COB Records ym Mangor i mewn i ganolfan i'r celfyddydau, ac mae o'n siarad efo Iwan a Hywel am Gogglebox, Prince a Trump.

00:0000:00

Mae'r nofelydd Llwyd Owen yn y stiwdio 'stafell gefn yn siarad am erotic literature, Papa John's a'i lyfr newydd, Taffia.

Load more