October 4, 2017

BONWS - Mathonwy Llwyd

Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Mathonwy Llwyd (Y Reu).  Mae o'n trafod gitars, Y Reu, yr SRG, bod yn athro, ac hefyd yn ateb eich cwestiynau Twitter.  Dilynwch Y Reu ar Twitter @y_reu, hoffwch ar Facebook @yreumusic - neu gwrandewch ar SoundCloud - https://soundcloud.com/y-reu

September 13, 2017

BONWS - Hywel Williams

Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Hywel Williams, gwleidydd Plaid Cymru ac Aelod Seneddol dros Arfon.  

Mae Hywel yn ateb eich cwestiynau Twitter ac yn trafod Jeremy Corbyn, Jacob Rees-Mogg, Brexit, Boris Johnson a choginio!

Dilynwch Hywel ar Twitter - @HywelPlaidCymru.

July 3, 2017

BONWS - Elan Grug Muse

Mae Grug Muse yn siarad orthography, teganau reslo a gwleidyddiaeth mewn BONWS Podpeth arbennig.  Dilynwch Grug ar Twitter (@Elan_Grug) - cyfrol newydd (Ar Ddisberod) allan rwan yn y siop(au).

May 31, 2017

BONWS - Elidyr Glyn

Mae Elidyr Glyn (Bwncath, enillydd 1af Tlws Alun "Sbardun" Huws) yn siarad gwleidyddiaeth, cerddoriaeth, Heno a Rownd a Rownd mewn BONWS Podpeth arbennig.  Dilynwch Bwncath ar Twitter (@bwncathband).

May 24, 2017

BONWS - Elidir Jones

Bass, beics, boardgames a Büber (?!) - Elidir Jones (Fideo Wyth, Plant Duw, Y Porthwll, a mwy!) ydi ein gwestai arbennig wythnos yma!  Dilynwch Elidir ar Trydar (@ElliotSquash).

May 17, 2017

BONWS - Lisa Angharad

Wythnos yma, mae'r hyfryd Lisa Angharad yn siarad taboobs, telly a terrorists gydag Iwan, Hywel ag Elin.

Gigs gwaethaf, gwers canu, prudish Mexicans, economics, sex-ed Sweden a llwyth mwy yn cael ei drafod. Mae gan Lisa flog (taboob.co), ac mae hi'n gweithio ar nofel, podcast, ffilm, a Monothigh (the Musical).

Ei'n gwestai wythnos yma ydi'r bardd Iestyn Tyne!  Mae cyfrol newydd Iestyn - "Addunedau" ar gael rwan, a mae rhifyn gyntaf Y Stamp ar gael rwan hefyd - https://ystamp.cymru/2017/03/25/rhifyn-y-stamp-1/

"Reu", "actio", "Duw", Bryn Fôn, syrpreisys a sleepwalking!  Mae'r actor a chanwr Iwan Fôn yn ymuno efo Iwan, Hywel ac Elin i drafod hyn a llawer mwy.  Dilynwch Iwan ar Twitter (@IwanFon1) am y diweddaraf.

Be ddigwyddodd yn 1898 yn Cuba wnaeth ddechrau cyfres o ddigwyddiadau wnaeth arwain at yr ymosodiadau terfysg ar America ar yr 11eg o Fedi, 2001?  Mae Vernon Pitts yn "Truther", ac yn ymuno a'i neiaint Iwan a Hywel i dynnu llun fap y byd, egluro'r conspirasi 9/11 o ddechrau i'r diwedd, ac yn datgelu pwy yn union ydi'r "right-wing fascist oligarchs" sydd yn rhedeg y byd mewn podlediad annisgwyl ac annaearol.

vern_map.jpg

Cyn fflio i Batagonia, mi wnaeth Elan Mererid Rhys siarad efo Iwan a Hywel am Bendith, byw yn Amsterdam, Cân i Gymru, a rock stars yr elusen Gisda.  Mae Iwan yn deud pethau tydi o ddim i fod i ddeud, felly anwybyddwch ei eiriau os gwelwch yn dda!  Dilynwch Elan ar Twitter - @elanmererid.

February 15, 2017

BONWS Podpeth - Elis Dafydd

Y bardd Elis Dafydd yw ein gwestai arbennig wythnos yma!  Dewch i wrando am awr arbennig lle mae Elis yn siarad am porn, Helyntion Jos Y Ficar ac actio fel pry cop, cyn i Iwan anghofio bod o ddim yn cael siarad am Cân i Gymru (wps!).  Dilynwch Elis ar Twitter - @elisdafydd.

January 25, 2017

BONWS Podpeth - Ifor ap Glyn

Mae ein gwestai arbennig wythnos yma yn Fardd Cenedlaethol Cymru, cyflwynydd Sêr ar HTV Cymru, prif leisydd Treiglad Pherffaith, ac mae o'n cefnogi Spurs.  Dewch i wrando ar gyfweliad BONWS lle mae Ifor ap Glyn yn egluro i'r hogia' pethau fel Brexit, Bar Mitzvahs a'r Gynghanedd.  Dilynwch Ifor ar Twitter - @iforapglyn

Ymddiheuriadau i:

Asiant Ifor ap Glyn
Arfon Wyn
Donald Trump
Shân Cothi
Cliff Richard
Pobl Cwm-Y-Glo
Pobl Llambed
a Tommo

Mae Miriam Elin Jones yn flogwraig a myfyriwr PhD sydd yn astudio Ffuglen Wyddonol yn y Gymraeg.  Mae hi hefyd yn 5'4", ac yn un o sylfaenwyr Y Stamp, cylchgrawn llenyddol newydd.  Mae Miriam yn rhagweld y dyfodol, trafod cerddoriaeth a ffasiwn, ac yn dysgu'r hogia am hen fenyw fach Cydweli.

December 21, 2016

BONWS Podpeth - Mari Lovgreen

Mae'r hogiau yn gwario awr yn wely Mari Lovgreen efo ei ffrind gorau Ffion, ac yn trafod enwau babis, Awst-25wyr a llyfr newydd Mari (allan Medi 2017).  Gwyliwch gyfweliad Mari a Gareth Yr Orangutan ar Facebook Y Lle dros y Nadolig.

December 14, 2016

BONWS Podpeth - Sarah Breese

Mae'r digrifwr Sarah Breese yn dysgu'r hogia am gomedi, shower thoughts, be bynnag 'di "ball squeezing", a sut i ennill BAFTA. Mi fydd Sarah ar Gwerthu Allan wythnos yma; 21:30 nos Wener ar S4C.

December 7, 2016

BONWS Podpeth - Geraint Iwan

Mae cyflwynydd Radio Cymru Geraint Iwan yn egluro ysbrydion, reality TV, pobl yn byw yn yr haul, Brexit a ffilms M. Night Shyamalan mewn awren o sgwrs efo'r hogia!  Mae Geraint ar Radio Cymru bob Nos Wener rhwng 7 a 10.

November 30, 2016

BONWS Podpeth - Rhys Gwynfor

Mae enillydd Cân I Gymru 2013, Rhys Gwynfor, yn dweud wrth Iwan a Hywel am Cân i Gymru, mobile butchers, a Johnny Crystal (??).  Cynnyrch newydd gan crooner mwyaf cŵl Cymru yn fuan ar ei Soundcloud.

November 23, 2016

BONWS Podpeth - Nici Beech

Mae'r hwylusydd diwylliant Nici Beech yn siarad efo Iwan a Hywel am deledu, cadw cwningod i fwyta, gigs a gwyliau, a'r llyfr newydd, Cegin.

Mae'r artist Llŷr Alun Jones, a.k.a. Piŵb, wedi troi hen siop COB Records ym Mangor i mewn i ganolfan i'r celfyddydau, ac mae o'n siarad efo Iwan a Hywel am Gogglebox, Prince a Trump.

Mae'r nofelydd Llwyd Owen yn y stiwdio 'stafell gefn yn siarad am erotic literature, Papa John's a'i lyfr newydd, Taffia.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App