00:0000:00

Wythnos yma, mae Iwan yn cynnig syniad am "spin off" - lle fydd Hywel, Elin ac Iwan yn mynd o amgylch Cymru yn cael bwyd a diod am ddim. I roi flas ar y syniad, mae Iwan yn bwyta grawnwinen wiyrd.

Dyma lun: 

January 9, 2019

Podpeth #58 - “Sgrin”

00:0000:00

Mae Elin yn nol!  A @SpursMel, sydd yn egluro ei SyniaDad gorau eto - "Sgrin".  Hefyd, mae Hywel ac Elin wedi bod Ar Y Zip!

00:0000:00

Blwyddyn Newydd Dda!

Mae Elin yn sal - ond mae'r brodyr Pitts yma efo Papa Pitts (@SpursMel) i chwarae "Heddwch Ei Lwch 2018"!

Mae Heddwch Ei Lwch yn SyniaDad am raglen cwis. Mae pob ateb yn berson wnaeth farw yn 2018.  Mwynhewch!

00:0000:00

Iawn latch?

Mae Iwan, Hywel ag Elin yn trafod Diwrnod Westminster.  Hefyd: rap battles Y Fari Lwyd, addunedau blwyddyn newydd a traddodiadau eraill Boxing Day Cymreig.

00:0000:00

Mai bron yn ddolig! Mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod beics, carolau dolig a llwyau cariad (eto). Hefyd, da ni'n hel atgofion am tegannau reslo a doli's babis sy'n cachu.

00:0000:00

Mae @SpursMel yn nol ar y Podpeth gyda SyniaDad newydd - "Writer's Block".  Hefyd, mae Santa yn dod heibio'r tŷ.

00:0000:00

Dim Elin tro yma, felly mae Iwan ac Hywel yn trio cofio be oedd o fel yn yr hen ddyddiau.

Lovespoons, ysbrydion, enwau randym a gwestai ydi'r pynciau wythnos yma.

November 28, 2018

Podpeth #52 - “Sbwngllyd”

00:0000:00

Ola chicas!

Dyma pennod newydd o Podpeth!

Mae Hywel, Elin ac Iwan yn cyflwyno hanner awr o fwydro eto.

Clocks, bins, Little Chef a twyllo mewn cwis tafarn!

Gyda pennod gyntaf "POD!" - Podlediad addysgol i blant; gyda Elin, Hywel, "Peth" y creadur diniwed ac effeithiau sain anhygoel.

November 21, 2018

Podpeth #51 - “Mochan”

00:0000:00

Elin, Hywel ac Iwan yn cyflwyno Podpeth!  

Mae Elin yn dangos sgiliau acenion hi, mae Iwan yn siarad am neud rhaglenni datio i S4C, ac mae Hywel yn ateb y cwestiwn “Pwy di Hywel Pitts?”

Hefyd, yn dod yn fuan - t-shirts a hwdis Podpeth!

00:0000:00

Mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod "Be da chi isio?" ac yn dod i'r canlyniad - Syniadau!  Felly, mae @SpursMel yn nol ar y Podpeth gyda SyniaDad newydd - "Canwr Clwb Y Flwyddyn".

00:0000:00

Bang bang!

Mae hi'n fuan ar ol Noson Tan Gwyllt, ac i ddathlu, dyma bennod o Podpeth!

Yn y pennod yma, mae Iwan yn cyfarfod Elaine Summer a Howell Pydew.  Mae'r gang yn trafod y presennol, penblwyddi a porn parodies diog.  Mae Elin yn wglo, mae rhywun yn trigro Alexa heb drio ac mae dipyn o nostalgia tuag at gemau plant a WWE.

00:0000:00

Wwww Sbwci!

Mae hi'n Galan Gaeaf, ac mae Podpeth yn ôl am byth!

Elin, Hywel ac Iwan sy'n cyflwyno Podpeth ar ei newydd wedd - hanner awr o falu awyr heb gynllun na rheswm.  Mae Podpeth bellach yn bodlediad Dosbarth Canol, ac yn trafod bod yn Ddosbarth Canol, prynu tai a phowlenni ffrwythau, ac i ddangos pa mor anhygoel ac angenrheidiol ydi iaith, mae'r gang yn trio neud Podpeth heb ddefnyddio geiriau.

00:0000:00

Mae Podpeth yn ôl!

Mae Iwan wedi cael gig gwael, ac yn cael rant mor anghyfforddus am y peth ein bod ni'n ei gladdu ar ddiwedd y bennod, ac mae Elin a Hywel wedi prynu tŷ!

Wythnos yma yn Class Cymraeg, mae Elin yn trafod termau pêl-droed.

Hefyd, mae Dad yn trafod y SyniaDad diweddaraf - "Talwn Y Beirdd".

January 7, 2018

Cwis Podpeth 2017

00:0000:00

Blwyddyn Newydd Dda!

Mae Elin wedi creu cwis, ac mae'r brodyr yn mynd ben-ben i weld pwy oedd yn cymryd sylw ar y newyddion yn 2017! Chwaraewch ymlaen adra a thrydarwch eich sgôr i @podpeth! Efallai bydd wobr i'r tîm gyda'r sgôr uchaf.

Hefyd, mae 'na rownd gan Dad (Heddwch ei Lwch 2017) sydd efallai ddim yn cyfri tuag at y sgôr terfynol...

00:0000:00

Nadolig Llawen!

Class Cymraeg!  SyniaDad!  Sion Corn?!  Be ydi'r gwahaniaeth rhwng Sleigh, Sled a Sledge?

Hyn a mwy mewn pennod hynod hir Podpeth!

00:0000:00

Konnichiwa!

Lle mae'r Podpeth wedi bod?! Be ydi'r gwahaniaeth rhwng cupcake a fairy cake? Be ydi eyebrows yn Gymraeg? Y cwestiynau yma a lot mwy yn cael ei ateb wythnos yma mewn pennod newydd o Podpeth.

Hefyd, mae Dad yn dychwelyd gyda SyniaDad anhygoel arall - "Priodi Pwy?!"

October 4, 2017

BONWS - Mathonwy Llwyd

00:0000:00

Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Mathonwy Llwyd (Y Reu).  Mae o'n trafod gitars, Y Reu, yr SRG, bod yn athro, ac hefyd yn ateb eich cwestiynau Twitter.  Dilynwch Y Reu ar Twitter @y_reu, hoffwch ar Facebook @yreumusic - neu gwrandewch ar SoundCloud - https://soundcloud.com/y-reu

00:0000:00

Wythnos yma, mae Elin yn dysgu'r hogiau am y gwahaniaeth rhwng "ac" ac "ag", mae Hywel yn trio cyfathrebu heb ddefnyddio geiriau ac mae Iwan yn teimlo bod y Podpeth yn cyrraedd low point.

Mathonwy Llwyd o Y Reu sydd yn ateb eich cwestiynau Twitter.

Hefyd, mae gan Dad syniad newydd - "Prawf Sgrin".

00:0000:00

Podpeth hir iawn wythnos yma, ond ddim Bonws, felly mae'n iawn yndi?

Mae Hywel ac Elin yn mynd ar wyliau ac mae Iwan yn dynwared Tom Jones. Yn Class Cymraeg, 'da ni'n cael fwy o ddiarhebion, ac efallai bod ni'n clywed yr Odpeth gwaethaf erioed - "Irma Help Kids With Porn Money". Sori.

Hefyd, mae gan @SpursMel syniad am ffilm - KGBale.

September 13, 2017

BONWS - Hywel Williams

00:0000:00

Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Hywel Williams, gwleidydd Plaid Cymru ac Aelod Seneddol dros Arfon.  

Mae Hywel yn ateb eich cwestiynau Twitter ac yn trafod Jeremy Corbyn, Jacob Rees-Mogg, Brexit, Boris Johnson a choginio!

Dilynwch Hywel ar Twitter - @HywelPlaidCymru.

Load more