August 28, 2017

Podpeth #41 - Steddfod 2017

00:0000:00

Shwmae!

Podpeth - Steddfod Sbeshal! Wel, dim o Bodeds, ond wedi ei recordio yng Nghaernarfon wythnosau wedyn. Mae Elin yn dysgu'r hogiau am do bach, mae Iwan yn nôl gyda Odpeth (Hebog a Neidr yn Ennyn Gwŷdd), a chawn glywed cân arbennig Hywel i Tommo o'r Eisteddfod, a pherfformiad stand-up Iwan yn noson Cabarela!

Hefyd, mae Dad yn nôl gyda SyniaDad newydd - "Procar Poeth".

00:0000:00

Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn cerdded o gwmpas Dolgellau ar y Dydd Sul, lle mae Iestyn Tyne yn bwyta wyau a'r comedïwr Dan Thomas yn trafod The Room. Yn ogystal â hyn, mae Guto Howells, Gerwyn Murray, Gwilym Bowen Rhys a Gruff Jones yn ymddangos, ac mae Iwan yn sôn am be ddigwyddodd pan aeth o am suit fitting.

Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - "Lle Mae Wali?".

00:0000:00

Er bod yr hogiau heb gael gwahoddiad i recordio podlediad arbennig yn fyw o Ŵyl Arall, mi wnaethom fynd a'r recordydd sain lawr i Gaernarfon yn ystod yr wyl ar b'nawn Dydd Sadwrn yn yr haul, a dros awr mewn 4 leoliad gwahanol, mi wnaethom lwyddo i recordio...  Podpeth!

Dim Elin, SyniaDad, Class Cymraeg, Postpeth, Gwestai Arbennig 'na Odpeth wythnos yma, mond Iwan a Hywel yn yfed ac yn mwydro.  Mwynhewch!

May 2, 2017

SyniaDad Sbeshal

00:0000:00

Wythnos yma, i ddathlu 30 o Podpethau, mae Iwan a Hywel yn edrych yn ôl ar eu hoff SyniaDadau mewn Podpeth arbennig!

Mae'r clipiau yn cynnwys:

KaraoCi Cymraeg (Podpeth #14)

Orchestra'r Mor (Podpeth #10)

Helfa'r Drones (Podpeth #12)

Mwydro'r Mascots (Podpeth #20)

Hwyl Y Ffair (Podpeth #25)

Botwm Michael Jackson (Podpeth #8)

Dilynwch Dad ar Twitter - @SpursMel.  Wythnos nesaf, mi fydd Podpeth yn ôl ar ei newydd wedd, wedi ei ailwampio a'i rebootio ('da ni efo jingles newydd).

00:0000:00
Ar ôl twrnamaint bythgofiadwy, mae Cymru allan, wedi colli 2-0 i Bortiwgal yn y semis.  Ond, mae Iwan a @SpursMel yn bell o fod yn ddigalon (heb law bod Mel isio roi cweir i Cristiano).  Mae Hywel yng nghwmni Dan Owen (I Fight Lions), John Sams a Jack Peyton, i drafod y gêm (a Tinder).
00:0000:00

Wow!  Ymateb i gêm hanesyddol arall i Gymru wrth i ni guro'r Gwlad Belg 3-1 i fynd ymlaen i'r rownd gynderfynol!  Mae Iwan a @SpursMel yn breuddwydio am Ffrainc, a mae Hywel yn rhegi'n angerddol efo Dan Owen, Mr a Mrs Jones, a dyn mewn poncho (Gaz Clarke) yn y glaw ar faes ŵyl Ymuno.

Cyn. sylwebaeth S4C Nic Parry a Malcolm Allen.
00:0000:00
Mae Iwan a @SpursMel yn dadansoddi'r 1-0 yn erbyn Gogledd Iwerddon wrth i Gymru symud ymlaen i'r rowndiau gogynderfynol.  Hefyd, cawn glywed gan Hywel, sydd yn y fanzone yn "Bale Coleman".

 

Cyn. sylwebaeth S4C Nic Parry a Malcolm Allen.
June 21, 2016

Podpêl-droed (v Rwsia)

00:0000:00
Mae Iwan a @SpursMel yn dathlu'r 3-0 yn erbyn Rwsia wrth i Gymru orffen top y grŵp.  Hefyd, cawn glywed gan Hywel, sydd bellach adra ym Mae Colwyn (neu, Coleman Bale), efo criw o ffrindiau sydd yn cynnwys Jack Peyton, sydd wedi bod yn brysur yn gwario ei bres i gyd ar roi gig mawr ymlaen yng Nghaernarfon (gyda'r gobaith o neud mwy).  Dyma linc

Cyn. sylwebaeth S4C Nic Parry a Malcolm Allen.
June 16, 2016

Podpêl-droed (v Lloegr)

00:0000:00

Mae Iwan a @SpursMel yn dadansoddi ail gêm Cymru yn yr Ewros, yr 1-2 siomedig yn erbyn Lloegr.  Hefyd, cawn glywed gan Hywel, sydd dal yn Bordeaux, efo Rhys Evans a Dan Owen o I Fight Lions.

Cyn. sylwebaeth S4C Nic Parry a Malcolm Allen.
00:0000:00

Gydag Ewro 2016 wedi cychwyn, mae Iwan a @SpursMel yn dadansoddi gêm gyntaf Cymru, y 2-1 hanesyddol yn erbyn Slofacia.  Hefyd, cawn glywed gan Hywel, sydd yn Bordeaux efo Rhys Evans o I Fight Lions.

Cyn. sylwebaeth S4C Nic Parry a Malcolm Allen.
00:0000:00

Mae hi'n flwyddyn newydd, amser i adolygu y flwyddyn oedd 2015...Mae Iwan ac Hywel yn trafod y gorau, y gwaethau, a'r Cymraeg:

Ffilms
Albyms
Gêm
Rhaglen Teledu
Podlediad
Ffad
Digwyddiad
Person

Felly disgwyliwch digon o fwydro am Donald Trump, Jupiter Ascending, Great British Bake Off, Topknots a Rory McIlroy...